Ψηφιακό βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων

Χρησιμοποιείστε την υπηρεσία για να:

  1. μπείτε στην εφαρμογή για την υπογραφή του ψηφιακού βιβλίου πράξεων συλλόγου διδασκόντων
  2. δείτε την βιβλιοθήκη ενδεικτικών προτύπων εγγράφων για το ψηφιακό βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων
Ξεκινήστε εδώ